Organizatorzy i Partnerzy Konkursu

  • Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu, działające we wszystkich województwach RP poprzez Regionalnych Organizatorów Konkursu - podmioty B2B specjalizujące się w promocji i współpracujące przy kilku znanych konkursach ogólnopolskich i regionalnych nagrodach gospodarczych.
  • Operatorem oraz koordynatorem technicznym i finansowym jest Regionalne Centrum Biznesu w Katowicach - Filia w Warszawie, działające z upoważnienia organizatorów.
    Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Ministerstwo Gospodarki RP.
    Partnerem merytorycznym jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.

 

 

Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu
Biuro Zarządu - Warszawa

ul. Gandhiego 19 lok.1 tel./fax (22) 848 60 70

 

 

REGIONALNI ORGANIZATORZY:

dolnośląskie, lubuskie
Aneta Starzec - Dolnośląskie Centrum Wspierania Biznesu,
ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław,
tel./fax. 071 343 10 61 w. 206, tel. 342 36 74
e-mail:dcwb@wanet.pl

kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, lubelskie
Ryszard Rataj - Biuro Promocji,
ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz,
tel./fax. 052 371 58 99, 0604 473 658
e-mail: ratajfam@poczta.onet.pl

małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie
Miłosz Omastka - Regionalne Centrum Biznesu
ul. Gliwicka 11/6
, 40-079 Katowice
tel. 032 354 10 02, tel./fax. 354 10 03
e-mail: biuro@rcb.com.pl

mazowieckie, opolskie, śląskie
Miłosz Omastka - Regionalne Centrum Biznesu
ul. Gliwicka 11/6
, 40-079 Katowice
tel. 032 354 10 02, tel./fax. 354 10 03
e-mail: biuro@rcb.com.pl

oddział Warszawa ul. Gandhiego 19/1
tel/fax 022 848 60 70
e-mail: warszawa@rcb.com.pl

pomorskie, zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie, podlaskie

Piotr Jarocki - BSC Centrum Promocji Biznesu,
ul. Storczykowa 1 A/ 11, 80-177 Gdańsk,
tel. 058 340 00 58, fax. 340 00 60,
e-mail: centrum@pom.pl


 

do góry

 
e-mail