I. Cel konkursu.

  • Celem konkursu jest promocja osiągających sukces gospodarczy firm zarejestrowanych i działających na terenie Polski.

  • Realizowany przez konkurs program promocyjny, wpisujący się w szeroko pojętą "promocję dobra" ma za zadanie pokazać najlepsze przedsiębiorstwa i przebieg ich kariery gospodarczej będącej wynikiem własnych działań.
    Promocja zakończonych sukcesem przedsięwzięć gospodarczych służyć ma stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, będącego głównym czynnikiem rozwoju społecznego i przeciwdziałającym wzrostowi bezrobocia.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki RP.


II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

Konkurs organizowany jest w edycjach rocznych i mogą w nim uczestniczyć przedsiębiorstwa spełniające następujące warunki:

  • prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej pełne trzy lata przed rokiem zgłoszenia uczestnictwa;

  • miejscem rejestracji i działalności firmy jest terytorium Polski.

  • w ostatnim roku osiągnęły wzrost obrotu w stosunku do roku poprzedniego lub wykazały opodatkowany dochód;

III. Jakie firmy powinny uczestniczyć w konkursie?

  • Firmy rodzinne wszystkich wielkości, które rozpoczynały działalność z niewielkim stanem posiadania (w zakresie kapitału i środków trwałych) - a aktualnie notują widoczny rozwój, określony dobrymi wynikami gospodarczymi.

  • Firmy prywatne powstałe na bazie upadających lub likwidowanych firm państwowych, przekształcone w przedsiębiorstwa prywatne w wyniku działań kapitału polskiego lub akcjonariatu pracowniczego, charakteryzujące się dynamiką rozwoju gospodarczego.

  • Inne firmy spełniające warunki regulaminowe, będące przekonane, na podstawie oceny własnych wyników, o osiągnięciu w ostatnim okresie spektakularnego sukcesu gospodarczego.

 

do góry

 
e-mail